puzzle

hayat nefesinizi kesen anların toplamadır. // 20..

sor??/Arşiv/RSS

(Kaynak: luvholics, gaudy-rapscallion gönderdi)

(Kaynak: benseninaq, kazakdelisi gönderdi)