puzzle

hayat nefesinizi kesen anların toplamadır. // 20..

sor??/Arşiv/RSS

Fuck me in california beach yani diyor ki ”Allah california sahilinde beni kahretsin.”

(Kaynak: elisaskin)